CV
    landskapsmålning                                         Ulla Kristina Eriksson
                                         Bildkonstnär, landskapsmålare.
                                         Olja, akvarell, akvarellkollage, akryl och blandteknik. 
                                         Påbörjade mina första kurser i måleri redan 1970.

                                         Konstnärlig utbildning
                                         Studier i konstvetenskap.
                                         Kursverksamheten i Malmö, Skånska målarskolan.
                                         Kurser i olje-och akrylmåleri för Hans Janstad, Hans Verduijn, Bente Bjerregaard, Allan Madsen,
                                         Björn Wessman m.fl.
                                         Akvarellutbildning på Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2006-2008 för Lars Holm, Morten Paulsen och
                                         Arne Isacsson.
                                         Kortare kurser i akvarell för Hans Dahlgren, Hasse Karlsson, Monica Månsson, Ria Roes Schwarz,
                                         Ann-Charlotte Hjort, Bertil Böös, Lolo Tillberg och Anna Törnquist.
                                         Cirkelledarutbildning i ateljémåleri för Benkt Engquist 1981.

                                         Arbetat som bildpedagog på Lunds grundskolor.

                                         Internationella utställningar
                                         * Karlsson Fine Art Gallery, Massachusetts, USA
                                         * Nordens Hus, Reykjavik, Island, Nordisk Akvarell 2010 (jurybedömd) 

                                         Utställningar i Sverige i urval
                                         * Lunds konsthall, Debutsalongen 1970
                                         * Landstinget i Lund 1990 (separat)
                                         * Konstföreningar i Malmö, Lund, Hörby, Helsingborg, Trelleborg, Staffanstorp, Ystad (separat) 
                                         * Universitetets konstförening Pictura, Lund, 1976
                                         * Galleri Stallet, Falsterbo 1996, 2007
                                         * Galleri Fiskarstugan, 2009
                                         * Konstrundan , VSKG 1990, FKG 2003-2008, ÖS 2010-11, KGS 2012
                                         * Lunds Stadshall, Konstsalong 1999 (jurybedömd)
                                         * Svaneholms Slott, 2008 (vandringsutst.).
                                         * Hörby Muséum, Höstsalongen 2004 (inbjuden)
                                         * Kulturnatten i Staffanstorp 2001-2006 (inbjuden)
                                         * Galleri Tio, Lund 2006 (separat)
                                         * Söderslätts konstförening, Trelleborg, 2009 (separat)
                                         * Konst i Genarp, 2003, 2004, 2006, 2007 (inbjuden)
                                         * Rådhushallen i Malmö 2004 (jurybedömd) och 2011(inbjuden)
                                         * Gerlesborgsskolans Galleri, Bohuslän, 2008.
                                         * Bokenäs Konsthall, 2009 (vandrutst.)
                                         * Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg.2008 (vandringsutst.)
                                         * Rådhuset i Trelleborg, 2010
                                         * Staffanstorps Konsthall, 2003, 2004 (konsthallens vänner)
                                         * Konst i litet format, Garvaregården, 2010 (jurybedömd )

                                         Inköpt av
                                         Karlsson Fine Art Gallery, Massachusetts, USA
                                         Landstinget Lund, Lunds kommun,
                                         Malmö stad,
                                         Hörby Muséum,
                                         Konsthallens Vänner i Staffanstorp,
                                         samt ett 20-tal konstföreningar i hela Skåne.

                                         Representerad
                                         Privata samlingar i Sverige, Danmark, Norge, Irland, USA, Polen och Schweiz.

                                         Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet (NAS) och Öppna Sinnen.
                                         Söderslättsmärkt.


                                                    Olja och akryl                  Akvareller                  Akvarellkollage                Atelje 


Välkommen till Ateljé Falken i Ljunghusen
Adress: Östra Falkvägen 8, 236 00 Höllviken, 0705-86 79 75, 040-45 55 02


 CV                  Aktuellt                Hitta hit